23 de gen. 2008

Totes a la plaça Sant Jaumedimecres dia 23 de gener de 2008 a les 7 de la tarda


CONCENTRAICÓ PEL DRET A L’AVORTAMENT LLIURE I GRATUÏTLES DONES PARIM, LES DONES DECIDIM NOSALTRES
TAMBÉ HEM AVORTAT


Després de més 30 anys d’accions, reflexions i mobilitzacions pel dret al’avortament hem acabat i començat l’any a Barcelona i a Madrid amb greusatacs als drets de les dones.Seguim essent considerades delinqüents, i algunes hem hagut de suportar comla Guàrdia Civil entra a casa nostra dient que hem avortat i hem d’anar adeclarar sense respectar la nostra privacitat ni el nostre dret a decidir sobre lapròpia maternitat.Tot això enmig d’una campanya de la dreta i l’Església més reaccionària, ambintimidacions i denúncies a les clíniques acreditades per a fer els avortaments,que han acabat amb detencions de professionals de les clíniques i desenes dedones anant a declarar als jutjats. Amb l’agreujant que les institucions estatals icatalanes no han fet el necessari davant la seva responsabilitat de protegir elsdrets de les dones.Jo també he avortat era un dels lemes escollits per solidaritzar-nos amb lesdones que ho havíem fet i demostrar tot el nostre suport per canviar aquestalegislació i perquè la societat ens reconegui com a subjectes de dret en relació ales decisions que prenem sobre el nostre cos i sobre la nostra vida.Jo també he avortat és un lema per fer justícia.Anticonceptius per a no avortar i dret a l’avortament per a no morir.Per això, continuem exigint:
•Que l’avortament surti immediatament del Codi Penal
•Que es canviï la llei per una que reconegui el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i la pròpia vida.
•Que l’avortament sigui una prestació sanitària normalitzada dins la sanitat pública, garantint que es pugui practicar i regulant l’objecció de consciènciaa cada centre públic. Recordem que a Catalunya, a diferència d’altrescomunitats autònomes, només es financen (i parcialment) un 20% delsavortaments amb diner públic, a banda del 3% que es fan directament a lapública.
•Com a acció pal·liativa, demanem que els governs estatal i català, mentre no
es modifiqui la llei, garanteixin que les dones puguin exercir els seus drets ique les professionals puguin exercir la seva professió, sense intimidacions nidifamacions que obstaculitzin i criminalitzin la lliure pràctica d’aquest dret.
•Que es garanteixin els drets sexuals i reproductius de les dones, entre els que trobem:- Que hi hagi informació sexual i afectiva a tots els nivellsd’ensenyament per a noies i nois.- Que diferents mètodes anticonceptius siguin gratuïts i de fàcil accés.Recordem que el dret a decidir i a la salut sexual i reproductiva està reconegut iratificat per l'Estat espanyol des de la Conferència Internacional de Població iDesenvolupament de les Nacions Unides del Caire (1994) i de la IV ConferènciaMundial de la Dona de Beijing (1995).

Totes a la plaça Sant Jaumedimecres dia 23 de gener de 2008 a les 7 de la tarda

AVORTATAVORTAMENT LLIURE I GRATUÏTCAMPANYA PEL DRET A L’AVORTAMENT :

Ca la Dona, MarxaMundial de Dones, Dones d’Enllaç, Associació per la Igualtat Dones.com deBarberà, Grup de Dones Òvul de Rubí, Dones en Xarxa.cat, Ruta Pacífica deMujeres de Colombia, Xarxa Feminista, Xarxa de Dones per la Salut, GrupÁgata, Tamaia, Dones de Badalona, Dones x Dones, Associació de DonesImmigrades Yemanjà, Dona Salut i Qualitat de Vida del CAPs, Genera, LesWebis – Dones per noves tecnologies, Secretaria de la Dona de CCOO, Àreade la Dona d'Esquerra Unida i Alternativa, Dones amb Iniciativa,Comissió de la Dona Lina Odena del PCC, El Safareig.

DONEN SUPORT: Creación Positiva, Associació de Planificació Familiarde Catalunya i Balears (APFCiB), ACAI, Intersindical Alternativa de Catalunya(CATAC, USTEC-STEs, FTC...), Revolta Global, Assemblea d'Esquerra Unida iAlternativa de Sants-Montjuïc, CUP de Sallent, Joves d’Esquerra Verda,Margarida Abril - Col·lectiu de lluita de gènere de la CJC.Per a informació i adhesions: dretalpropicos@gmail.com, 934 127 161, c/ Casp, 38, principal, 08010 Barcelona