13 d’ag. 2007

Conclusions Assemblea Trans de Barcelona 2007

CONCLUSSIONS DE L' ASSEMBLEA TRANS BARCELONA 29 JUNY 2007Reunits en assemblea a Barcelona el dia 29 de juny de 2007, diferents grups i activistes que lluitem per la llibertat de gènere ACORDEM:

- Adoptar l’assemblea Intertrans com un esspai multiidentitari de coordinació, comunicació i organització de grups i activistes.

- Que els grups i activistes que hi vulguiin participar hauran d’estar d’acord amb els punts aquí acordats.

- Que la prioritat de la nostra lluita és la despsiquiatrització. Per això exigim la retirada de la “disfòria de gènere” del DSM i de tots els manuals psiquiàtrics.

- Que per tal d’articular la nostra lluitaa utilitzarem diferents mecanismes de comunicació: crearem una llista de distribució via e-mail i una pàgina web on es recullin aquests acords.

- Que l’assemblea farà propostes d’accionss locals de repercussió global.

- Que la propera acció serà una manifestacció descentralitzada de visibilitat trans coordinada amb l’Existrans de París.

- Que a través de la llista de distribucióó establirem la data i el lloc de la propera assemblea.


---------------------------------------------------------


CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA TRANS BARCELONA 29 JUNIO 2007Reunidos en asamblea en Barcelona el 29 de junio de 2007, distintos grupos y activistas que luchamos por la libertad de género, ACORDAMOS:

- Adoptar la asamblea Intertrans como espacio multiidentitario de coordinación, comunicación y organización de grupos y activistas.

- Que los grupos y activistas que quieran participar tendrán que estar de acuerdo con los acuerdos aquí tomados.

- Que la prioridad de nuestra lucha es la despsiquiatrización. Por eso exigimos la retirada de la “disforia de género” del DSM y de todos los manuales psiquiátricos.

- Que para articular nuestra lucha utilizaremos diferentes mecanismos de comunicación: haremos una lista de distribución via e-mail y una página web donde se recojan estos acuerdos.

- Que la asamblea hará propuestas de acciones locales de repercusión global.

- Que la próxima acción será una manifestación descentralizada de visibilidad trans coordinada con la Existrans de París.

- Que a través de la lista de distribución estableceremos la fecha y el lugar de la próxima asamblea.


-------------------------------------------------------------------


EKAINAK 29 BARTZELONAKO TRANS ASANBLADAREN ONDORIOAK


2007ko Ekainak 29an Bartzelonako asanbladan, generoaren askatasunagatik borroka egiten dugun talde eta aktibistak, AKORDATZEN DUGU:

-Intertrans asanblada talde eta aktibisten arteko koordinazio, komunikazio eta antolakuntza gune multiidentitatetzat hartu.

-Parte hartu nahi duten talde eta aktibistak hemen izendatutako erabakiekin ados egon behar dutela.

-Gure lehentasuna despsikitrazioa dela. Horregatik DSM-tik eta eskuliburu psikiatriko guztietatik “genero disforia” kentzea eskatzen dugula.

-Gure borroka aurrera egin dezan, komunikazio bide ezberdinak erabiliko ditugula: e-mail-aren bidez distribuzio lista bat egingo dugu eta hitzarmen guztiak hartzen dituen web orria sortu ere.

-Asanbladak eragin globaleko eta akzio lokaleko proposamenak egingo dituela.

-Hurrengo ekintza trans ikusgaitasun (bisibilitate) manifestazio deszentralizatua izango dela Pariseko Existransarekin koordinatua.

-Distribuzio listaren bitartez hurrengo asanbladarako data eta tokia finkatuko dugula.


--------------------------------------------------------------------

CONCLUSIONS DE L' ASSEMBLÉE TRANS , BARCELONA 29 JUIN 2007Réunis en assemblée à Barcelone, le 29 Juin 2007, différents groupes et activistes qui luttons pour la liberté de genre, CONVENONS:

-Adopter l'assemblée intertrans comme espace multiidentitaire de coordination, communication et organisation de groupes et activistes.

- Que les groupes et activistes qui veuillent participer doivent être d'accord avec les décisions ici prises.

-Que la priorité de notre lutte est la dépsychiatrisation. Pour cela, nous exigeons la suppréssion de la "dysphorie de genre" du DSM et de tous les manuels de psychiatrie.

- Que pour articuler notre lutte, nous utiliserons différents mécanismes de communication: nous ferons une liste de distribution par e-mail, et un site web qui recueillira ces accords.

- Que l'assemblée fera des propositions d'actions locales de répercussions globales.

- Que la prochaine action sera une manifestation décentralisée de visibilité trans, coordinée avec l'Existrans de Paris.

- Qu'à travers la liste de distribution, nous établirons une date et un endroit pour la prochaine assemblée.


1 comentari:

Carlos ha dit...

Sento dir que no podré asistir a la mani perque tot just estaré a un avió tornant a Barna...

Aprofito per a passar-vos la nova dire del Grup que intento muntar a Sant Vicenç...

http://svh-glbt.foroactivo.com