6 de març 2008

Convocatòria 8 de març

Manifestació dia 8 de març
Pl. Universitat
18hPROU INGERÈNCIA DE L’ESTAT SOBRE ELS NOSTRES COSSOS!
TRANS EN LLUITA!

La Guerrilla Travolaka ens manifestem el dia 8 de Març perquè ens sentim fortament lligats al moviment feminista, tant per motius històrics de resistències comunes com per una qüestió d’aliança política en la lluita contra l’heteropatriarcat i les pressions de gènere.

Aquest any la nostra vinculació a la lluita és especialment intensa perquè el control sobre les sexualitats i sobre els cossos ens toca molt de prop:

-Recentment ha ressorgit el discurs antiavortista en molts dels espais d’opressió: mitjans de comunicació de masses, discursos religiosos, institucions vàries – incloent-hi el poder judicial de l’Estat -, etc.

-Al 2007, el Congrés (que forma part del poder legislatiu de l’ Estat) va aprovar la llei d’identitat de gènere, que obliga a les persones que vulguin canviar el seu nom i la seva menció de sexe als documents oficials a presentar un certificat de Disfòria de gènere i a seguir un tractament hormonal durant un mínim de dos anys. A la pràctica això implica que qui vol accedir a aquest canvi de nom i sexe ha de passar obligatòriament per un psiquiatra, ha de modificar el seu cos i es veu forçat a l’esterilització química (l’endocrinologia preveu que després de dos anys de prendre hormones la fertilitat no és possible).

D’aquestes maneres, l’Estat no només dona el vist i plau al control del sistema sobre les identitats i sobre els cossos, sinó que legitima i reforça aquest control reivindicant-se com un dels més forts guardians de l’ordre de gèneres; i utilitza a la medicina com a mecanisme de control i eina per regular les dissidències de l’ heteropatriarcat.

El control dels cossos per part del sistema, capitalista i heteropatriarcal, és un mecanisme d’opressió que ens afecta a totEs: trans, intersex, dones, lesbianes, mariques, etc.

Davant d’això, exigim:

- l’accés a la gestió del propi cos lliure i gratuït.

- la despsiquiatrització i la desmedicalització de les identitats trans

- la total despenalització de l’avortament

Prou control disfressat de moral!

Prou ingerència de l'Estat sobre els nostres cossos!