13 d’ag. 2007

Conclusions Assemblea Trans de Barcelona 2007

CONCLUSSIONS DE L' ASSEMBLEA TRANS BARCELONA 29 JUNY 2007Reunits en assemblea a Barcelona el dia 29 de juny de 2007, diferents grups i activistes que lluitem per la llibertat de gènere ACORDEM:

- Adoptar l’assemblea Intertrans com un esspai multiidentitari de coordinació, comunicació i organització de grups i activistes.

- Que els grups i activistes que hi vulguiin participar hauran d’estar d’acord amb els punts aquí acordats.

- Que la prioritat de la nostra lluita és la despsiquiatrització. Per això exigim la retirada de la “disfòria de gènere” del DSM i de tots els manuals psiquiàtrics.

- Que per tal d’articular la nostra lluitaa utilitzarem diferents mecanismes de comunicació: crearem una llista de distribució via e-mail i una pàgina web on es recullin aquests acords.

- Que l’assemblea farà propostes d’accionss locals de repercussió global.

- Que la propera acció serà una manifestacció descentralitzada de visibilitat trans coordinada amb l’Existrans de París.

- Que a través de la llista de distribucióó establirem la data i el lloc de la propera assemblea.


---------------------------------------------------------


CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA TRANS BARCELONA 29 JUNIO 2007Reunidos en asamblea en Barcelona el 29 de junio de 2007, distintos grupos y activistas que luchamos por la libertad de género, ACORDAMOS:

- Adoptar la asamblea Intertrans como espacio multiidentitario de coordinación, comunicación y organización de grupos y activistas.

- Que los grupos y activistas que quieran participar tendrán que estar de acuerdo con los acuerdos aquí tomados.

- Que la prioridad de nuestra lucha es la despsiquiatrización. Por eso exigimos la retirada de la “disforia de género” del DSM y de todos los manuales psiquiátricos.

- Que para articular nuestra lucha utilizaremos diferentes mecanismos de comunicación: haremos una lista de distribución via e-mail y una página web donde se recojan estos acuerdos.

- Que la asamblea hará propuestas de acciones locales de repercusión global.

- Que la próxima acción será una manifestación descentralizada de visibilidad trans coordinada con la Existrans de París.

- Que a través de la lista de distribución estableceremos la fecha y el lugar de la próxima asamblea.


-------------------------------------------------------------------


EKAINAK 29 BARTZELONAKO TRANS ASANBLADAREN ONDORIOAK


2007ko Ekainak 29an Bartzelonako asanbladan, generoaren askatasunagatik borroka egiten dugun talde eta aktibistak, AKORDATZEN DUGU:

-Intertrans asanblada talde eta aktibisten arteko koordinazio, komunikazio eta antolakuntza gune multiidentitatetzat hartu.

-Parte hartu nahi duten talde eta aktibistak hemen izendatutako erabakiekin ados egon behar dutela.

-Gure lehentasuna despsikitrazioa dela. Horregatik DSM-tik eta eskuliburu psikiatriko guztietatik “genero disforia” kentzea eskatzen dugula.

-Gure borroka aurrera egin dezan, komunikazio bide ezberdinak erabiliko ditugula: e-mail-aren bidez distribuzio lista bat egingo dugu eta hitzarmen guztiak hartzen dituen web orria sortu ere.

-Asanbladak eragin globaleko eta akzio lokaleko proposamenak egingo dituela.

-Hurrengo ekintza trans ikusgaitasun (bisibilitate) manifestazio deszentralizatua izango dela Pariseko Existransarekin koordinatua.

-Distribuzio listaren bitartez hurrengo asanbladarako data eta tokia finkatuko dugula.


--------------------------------------------------------------------

CONCLUSIONS DE L' ASSEMBLÉE TRANS , BARCELONA 29 JUIN 2007Réunis en assemblée à Barcelone, le 29 Juin 2007, différents groupes et activistes qui luttons pour la liberté de genre, CONVENONS:

-Adopter l'assemblée intertrans comme espace multiidentitaire de coordination, communication et organisation de groupes et activistes.

- Que les groupes et activistes qui veuillent participer doivent être d'accord avec les décisions ici prises.

-Que la priorité de notre lutte est la dépsychiatrisation. Pour cela, nous exigeons la suppréssion de la "dysphorie de genre" du DSM et de tous les manuels de psychiatrie.

- Que pour articuler notre lutte, nous utiliserons différents mécanismes de communication: nous ferons une liste de distribution par e-mail, et un site web qui recueillira ces accords.

- Que l'assemblée fera des propositions d'actions locales de répercussions globales.

- Que la prochaine action sera une manifestation décentralisée de visibilité trans, coordinée avec l'Existrans de Paris.

- Qu'à travers la liste de distribution, nous établirons une date et un endroit pour la prochaine assemblée.


5 d’ag. 2007

KISSING KONTRA L'HOMOFÒBIA

Guerrillers/es!! El proper divendres dia 10 d'agost, a les 20 h, ens concentrarem tots davant del bar Chekeree Jazz (C/ Ample, 54) en protesta de les agressions homòfobes que han patit dos nois, per part del propietari del local.

Per manifestar el nostre dret a estimar-nos i besar-nos, farem una PETONADA davant del local!

Quedem, a les 20 h, a la cantonada de C/Ample amb l'Oficina de Correus!
Us hi esperem a tots!!!MANIFEST "KISSING KONTRA L'HOMOFÒBIA"

La decisió de fer una copa per tancar una nit romàntica pot esdevenir dramàtica. El passat dimarts 31 de juliol, en Carles i en Joan van voler fer una copa al bar Chekere Jazz després de sopar.

Ja havien anat a aquest local diverses vegades, però mai havien mostrat el seu afecte públicament; no per res, sinó que fins dimarts van fer el que fem tots nosaltres: besar-se,
estimar-se quan el cos t'ho demana. La mala pota de fer-se un petó aquella nit va fer que esclatés l'homofòbia del barman i encarregat del local. A crits, el cambrer i propietari els va indicar que allò era lleig, que estava malament, que se n'anessin als “seus” locals.

En Carles i en Joan després d'intentar fer-li veure el seu error van girar
cua, però amb la ferma decisió que volien reparar la humiliació. Per això,
un cop ens van informar, des del Col•lectiu Gai de Barcelona vam animar-los
a posar la denúncia pertinent i també vam decidir que faríem una
concentració per denunciar públicament els fets, el divendres 10 d'agost a
les 20:00 hores davant del Chekere Jazz, al carrer Ample 54.

Perquè estimem l'amor lliure, perquè no ens agrada que ens discriminin,
perquè no volem ser animals exòtics del zoològic particular que és el ghetto
del Gaixample, perquè tenim dret a mostrar el nostre amor quan i on volguem,
tots nosaltres volem cridar contra l'homofòbia.

Perquè és un acte de responsabilitat fer entendre a aquest i altres
empresaris que el dret d'admissió es quelcom diferent de la llibertat
d'opció i d'identitat sexual, perquè per moltes lleis que ara ens emparin
hem de continuar lluitant perquè la societat canvïi realment, perquè sovint
trobem el silenci com resposta al nostres crits, el proper divendres 10
d'agost a les vuit del vespre farem una petonada contra l'homofòbia.

Si els molesta el nostre amor, que el provin, que pot ser és que son
víctimes de l'autorepressió.Convoca:

Col•lectiu Gai de Barcelona
Ptge. Valeri Serra 23
Telf. 934 534 125 - 616 94 49 18
08011 BarcelonaPASSA-HO!!!!

4 d’ag. 2007

Agressió Trànsfoba a Sevilla

El passat 25 de Juliol, a Sevilla, la Mónica Claro Ruíz, una dona transsexual, va ésser agredida física i verbalment. A continuació, adjuntem el comunicat que la Associación de Transexuales de Andalucía, A.T.A, i els Verds han escrit, condemnant aquesta agressió. Des de la Guerrilla Travolaka, ens sumem a aquesta condemna, amb la intenció de donar visibilitat a tota mena d'agressions trànsfobes:COMUNICADO CONTRA LAS AGRESIONES TRANSFOBAS A LOS TRANSEXUALES

Las tres entidades y las personas que en este caso la representan, Mar Cambrolle, Presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Milagros López, Presidenta de la Asociación de los Cocheros de Sevilla, y Rafael Crespo, Portavoz de Los Verdes de Sevilla, condenamos enérgicamente las agresiones tránsfobas, ocurridas en Sevilla el 25 de Julio de 2007 en Sevilla, donde se agredió físicamente y moralmente a la mujer transexual Mónica Claro Ruiz, en una clara actitud de transfobia, intolerancia y contraria a la ley y al respeto a las mujeres. Hacemos un llamamiento a la sociedad a repudiar, perseguir y condenar estas actitudes, además de solicitar que, sobre estos individuos culpables de estas últimas agresiones cometidas, caiga todo el peso de la ley.

Durante el régimen de la dictadura franquista, las personas homosexuales y transexuales fueron vorazmente perseguidas, maltratadas, detenidas y encarceladas, sólo por amar de manera diferente o por sentirse hombres y mujeres en un cuerpo equivocado por la naturaleza.

Como consecuencia de una filosofía política de represión y de aniquilación de las minorías disidentes, se aprobaron leyes como la de Vagos y Maleantes y, finalmente, la Ley de Peligrosidad Social, que llegó a encarcelar a hombres y mujeres homosexuales y transexuales en las cárceles del régimen.

La Democracia y la Constitución españolas trajeron nuevos aires de libertad para gays, lesbianas y transexuales, pero no es hasta este Gobierno, cuando las minorías sexuales perseguidas y discriminadas de nuestro país han empezado a ver satisfechas algunas de sus reivindicaciones históricas de igualdad ante la ley y el cumplimiento de la Constitución.

Falta mucho aún para la igualdad real y efectiva de los colectivos de gays, lesbianas y transexuales, en nuestro país. Uno de los apartados donde hace falta profundizar es en la seguridad y protección de las minorías sexuales, por parte de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, frente a las conductas y las acciones homófobas y tránsfobas, al mismo tiempo que se dé reconocimiento a la presencia de miembros gays, lesbianas y transexuales en los cuerpos policiales, con todos sus derechos y libertades fundamentales respetados.

Por todo ello, Los Verdes y la Asociación de Transexuales de Andalucía solicitamos:

  • Conocer el número y las características de los delitos violentos contra las minorías sexuales en España y saber la cuantía anual de éstos, para que se tomen las medidas policiales y sociales necesarias para combatirlos y prevenirlos.

· La elaboración de un protocolo policial específico, para proteger los derechos de personas transexuales.

  • Que en los planes de enseñanza y de educación de las Academias de Policía, tanto Nacionales como Autonómicas y Municipales, sea recogida adecuadamente la formación sobre los derechos y libertades fundamentales, y la igualdad y el respeto a las minorías sexuales en España. Y que se cuente, para estos planes educativos, con el asesoramiento y participación de los colectivos de Gays, Lesbianas y Transexuales.
  • Instamos al Gobierno a poner en funcionamiento un número de teléfono de la Policía, de atención personalizada nacional y gratuito, para atender los casos de violencia de género, violencia social, violencia psicológica, violencia escolar, violencia familiar y violencia laboral contra personas gays, lesbianas y transexuales.

Sevilla 7 de Agosto de 2007