19 d’oct. 2007Des de la Guerrilla Travolaka, volem agraïr tots els esforços i les mostres de suport que hem rebut aquests dies tant a través de les addesions a les nostres reivindicacions, com el dia 7 d'octubre, un dia históric, molt especial per a totes nosaltres. Casi 400 persones a la primera mani trans, transgènere i intersex!

Gràcies Panteras Rosas Portugal, CGB, Bloque Alternativo..............


Desde la Guerrilla Travolaka queremos agradecer todos los esfuerzos y las muestras de apoyo que hemos recibido estos días, tanto a través de las adhesiones a nuestras reivindicaciones, como el mismo 7 de octubre, un dia histórico, muy especial para todas nosotras. Casi 400 personas en la primera manifestación de lucha trans, transgénero e intersexual!

Gracias Panteras Rosas Portugal, CGB, Bloque Alternativo...